Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

TÌNH YÊU

Trong tình yêu, đích điểm cuối cùng là hợp nhất, là đến với nhau và không rời xa. Nhưng đó là hiện tượng chứ không không phải tất yếu tuyệt đối, điều nầy xảy ra trong phần lớn những cuộc tình xuất phát từ tình yêu thật sự, và vì xuất hiện với tỉ lệ vượt trội làm cho người ta hiểu lầm giửa mục đích và phương tiện.
đến bên nhau, sống gần nhau chỉ là điều kiện chứ không phải là cứu cánh, không phải là điều kiện cần và đủ cho tình yêu bền vửng. nói rỏ hơn chuyện gần nhau là phương tiện để thể hiện yêu thương chứ không phải yêu để gần nhau mà gần nhau để yêu.
Như vậy mình nên có ý thức về tình yêu rỏ ràng. Yêu nhau thì có quá nhiều cách thể hiện tình yêu mà không nhất thiết phải gần nhau, phải sống bên nhau.
Thường thì song hành với yếu tố gần gũi là tình dục, ngày xưa người ta hay né tránh nói đến điều nầy, nhưng né tránh không phải là cách mà chỉ có tìm hiểu và phân tích mới ý thức được thế nào là sự trọn vẹn của tình yêu.
Vì tình yêu là hiến dâng, là trao tặng là không giới hạn, là hòa nhập trọn vẹn với nhau và tình dục là minh chứng sẳn sàng cho đi tất cả, và cũng đòi nhận tất cả. vậy thì rỏ rồi, tình dục cũng chỉ là phương tiện để chứng minh sự tồn tại của tình yêu.
Trở lại vấn đề, mình có thể xác quyết cũng có những tình yêu chân thành mà không kèm theo yếu tố sống chung, mà không đòi hỏi có tình dục kèm theo. Mà vẩn đẹp, vẩn nên thơ như những tình yêu có sự bảo chứng của hôn nhân.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét